آنمی و کم خونی چیست؟
بیشتر بخوانید

کم خونی یا آنمی

کم خونی زمانی اتفاق می افتد که تعداد گلبول های قرمز خون سالم در بدن شما بسیار کم…